Hoofblad

Die Brakpan Radio Groep (BRG) is in Februarie 2010 gestig. Dit bestaan uit lede van die gemeenskappe van die Oos-Rand. Dit is ‘n Christelike blanke kulturele georiënteerde groep.

Alle lede van die BRG is in radio verbinding met mekaar via twee-rigting radio’s. Die sentrale punt van die radio netwerk is in Brakpan geleë, en lede kan tot sover as 80 km radius per radio met mekaar kommunikeer.

Die kommunikasie netwerk is privaat gelisensieerd en word ook privaat in stand gehou. Lede gebruik die netwerk vir privaat doeleindes. In tye van nood het die radio’s ook al lewens gered en lede word aangemoedig om mekaar by te staan in noodgevalle.

Doelstellings van die Brakpan Radio Groep

  • Om ʼn effektiewe twee-rigting radio netwerk beskikbaar te stel aan alle BRG lede.
  • Om onafhanklik van enige regerings instelling of politieke party te bestaan, en Christelike blanke Afrikaanse norme en waardes te bevorder.
  • Om alle misdaad en misdaad verwante insidente aan die wetstoepassing owerhede te rapporteer.
  • Om kommunikasie tussen BRG lede en die plaaslike wetstoepassing owerhede te bevorder.
  • Om enige wettige stappe te neem om die lewens en besittings van BRG lede te beskerm soos per Artikel 42 van die Strafproseswet asook die Konstitusie van Suid-Afrika.

Kontak gerus vir Johnny Smith

BRG Roepsein – Delta Victor
Amateur Roepsein – ZS6CSI
Telefoon nommer : 074-550-1007 (Weeksdae – 08H00 tot 18H00)

e-pos : brakpanradiogroep@gmail.com
Kantoor Ure : SLEGS PER AFSPRAAK